Bảo hiểm tàu thủy

LÝ DO CHỌN BẢO HIỂM TÀU THỦY BẢO VIỆT

Với lợi thế là một quốc gia ven biển và có hệ thống sông ngòi dày đặc, kinh doanh vận tải đường thủy là ngành kinh tế mũi nhọn và luôn thu hút được sự quan tâm phát triển của Chính phủ. Nhưng với đặc thù riêng, đây cũng là ngành kinh tế chứa đựng nhiều rủi ro thiên tai, va chạm, cháy nổ,… có khả năng gây hậu quả lớn, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đội ngũ chuyên gia hàng đầu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm tàu thủy; mạng lưới đại lý giám định bồi thường tại hầu hết các nước trên thế giới; quan hệ hợp tác với các Hội, Hiệp hội, các tổ chức bảo hiểm trong và ngoài nước; Bảo hiểm Bảo Việt sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trước mọi rủi ro thông qua các sản phẩm bảo hiểm Tàu thủy đa dạng, toàn diện như:

 • Bảo hiểm Thân tàu
 • Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu
 • Bảo hiểm rủi ro của Người đóng tàu
 • Bảo hiểm tai nạn Thuyền viên

Bảo hiểm thân tàu.

Thông tin sản phẩm:

Bảo hiểm Thân tàu (Hull): Bảo hiểm cho những tổn thất về vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị của tàu do những hiểm họa của biển/sông nước gây ra, hoặc do những tai nạn bất ngờ như đắm, cháy, mắc cạn, đâm va, nổ nồi hơi, gẫy trục cơ, …

1.  Bảo Việt hiện đang cung cấp các gói sản phẩm sau: 

 • Bảo hiểm Thân tàu biển hoạt động tuyến quốc tế
 • Bảo hiểm Thân tàu biển hoạt động tuyến trong nước
 • Bảo hiểm Thân tàu thủy nội địa
 • Bảo hiểm Thân tàu cá

2.  Điều kiện, điều khoản bảo hiểm áp dụng:

Điều khoản bảo hiểm thân tàu của Hiệp hội Bảo hiểm Thân tàu London (Institute Time Clause - Hulls 01/11/1995); hoặc
Các điều kiện bảo hiểm khác đang áp dụng tại thị trường bảo hiểm quốc tế;
Các Quy tắc bảo hiểm do Bảo Việt ban hành
 

3.  Công thức tính phí bảo hiểm:

 Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm (%)

Phạm vi bảo hiểm:

Quý Khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm bảo hiểm thân tàu theo một trong hai điều kiện bảo hiểm (điều kiện A hoặc điều kiện B), với các rủi ro chính được bảo hiểm như sau:

1.  Bảo Việt nhận bồi thường cho mất mát và hư hại đối với tàu được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:

 • Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hay dưới nước
 • Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hay nổi trồi, cố định, cấu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng
 • Cháy nổ ngay trên tàu hoặc ở nơi khác
 • Mất tích
 • Động đất, sụt lở, núi lửa phun
 • Bão tố, sóng thần, gió lốc hay sét đánh
 •  Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển sản phẩm thủy sản, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hay khi tàu đang neo đậu lên đà sửa chữa ở xưởng
 • Sơ xuất của thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là người được bảo hiểm
 • Vứt bỏ tài sản khỏi tàu trong trường hợp cần thiết và hợp lý (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)
 • Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc hư hỏng do khuyết tật gây ra (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)

​2.  Bảo Việt cũng nhận bồi thường những chi phí cần thiết và hợp lí trong việc:

 • Hạn chế tổn thất, trợ giúp hay cứu hộ hoặc chi phí tố tụng
 • Giám định hư hại và tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)
 • Đóng góp chi phí tổn thất chung (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)
 • Kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)

​Rủi ro ô nhiễm

Ngoài phạm vi bảo hiểm theo điều kiện A hoặc B, chủ tàu còn được bồi thường cho những tổn thất của tàu gây ra từ quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hay hạn chế nguy cơ/rủi ro ô nhiễm.

*  Chủ tàu có thể lựa chọn thêm các điều khoản mở rộng với mức phụ phí hợp lý.

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu

Thông tin sản phẩm:

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I): Bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không kể người thuê tàu chuyến) phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu, thuyền gây ra, bao gồm cả thiệt hại về con người và tài sản.

1.  Bảo Việt hiện đang cung cấp các gói sản phẩm sau: 

 • Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế
 • Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu biển hoạt động tuyến trong nước
 • Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu thủy nội địa
 • Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu cá

2.  Điều kiện, điều khoản bảo hiểm áp dụng:

 • Quy tắc bảo hiểm P&I (Rules) của các Hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu quốc tế như: WOE, LSSO, GARD, …
 • Các Quy tắc bảo hiểm do Bảo Việt ban hành

3.  Công thức tính phí bảo hiểm:  

Phí bảo hiểm = Mức phí x Tổng dung tích của tàu/ trọng tải/ công suất

Phạm vi bảo hiểm:

Bảo Việt sẽ bồi thường những chi phí thực tế phát sinh từ tai nạn của tàu được bảo hiểm mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm dân sự theo Luật pháp hay theo quyết định của Tòa án như:

 • Chi phí liên quan đến ô nhiễm dầu
 • Chi phí liên quan đến đánh dấu, di chuyển xác tàu
 • Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn
 • Chi phí liên quan đến tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự
 • Chi phí liên quan đến thiệt hại thân thể hay tổn thất vật chất với thuyền viên hay người thứ 3 không phải thuyền viên trên tàu được bảo hiểm
 • Chi phí do gây thiệt hại với các vật thể cố định hay di động
 • Trách nhiệm đâm va
 • Trách nhiệm với hàng hóa được chuyên chở trên tàu được bảo hiểm
 • Trách nhiệm với hành khách
 • Trách nhiệm đối với phương tiện được lai kéo

*  Chủ tàu có thể lựa chọn thêm các điều khoản mở rộng với mức phụ phí hợp lý.

Bảo hiểm rủi ro của Người đóng tàu

Bảo hiểm rủi ro của Người đóng tàu: Bảo hiểm cho các rủi ro đối với vỏ tàu, máy móc và các trang thiết bị trên tàu trong quá trình đóng tàu tại xưởng và những cơ sở khác của Người đóng tàu trong phạm vi cảng, hay địa điểm đóng tàu thuộc nơi đặt xưởng của Người đóng tàu, và trong quá trình vận chuyển giữa những nơi đó.

Gói bảo hiểm này còn cung cấp bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của Người đóng tàu với tư cách là chủ tàu.

Điều kiện, điều khoản bảo hiểm: Áp dụng Điều khoản bảo hiểm rủi ro của Người đóng tàu 1/6/1988 (The Institute Clauses for Builders’ Risks – 1/6/1988) của Hiệp hội Bảo hiểm London.

Công thức tính phí bảo hiểm:  

 Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm (%)

 

Thủ tục tham gia bảo hiểm:

Điền đầy đủ thông tin trên Giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu của Bảo Việt)
Kèm theo Giấy yêu cầu bảo hiểm, khách hàng cần cung cấp bản sao các tài liệu sau đây:
                     -  Giấy chứng nhận đăng ký tàu

                     -  Các giấy tờ đăng kiểm của tàu

                     -  Các bản thiết kế kỹ thuật tàu (tùy theo yêu cầu của Bảo Việt)

                     -  Biên bản kiểm tra khi giao nhận tàu

                     -  Các tài liệu khác liên quan

Sau khi nhận được Giấy yêu cầu và các tài liệu nêu trên, Bảo Việt sẽ đánh giá và tiến hành kiểm tra tình trạng thực tế của tàu. Bảo Việt sẽ cung cấp Đơn bảo hiểm dành cho những tàu đảm bảo an toàn đi biển.

Lưu ý: Đối với tàu lần đầu tham gia bảo hiểm tại Bảo Việt, Giấy yêu cầu bảo hiểm và các tài liệu nêu trên phải được gửi trước 05 ngày so với ngày yêu cầu bảo hiểm có hiệu lực bằng các hình thức: Gửi trực tiếp hoặc qua Fax, Email.

Không thuộc phạm vi bảo hiểm:

(Áp dụng cho cả hai loại hình bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu)

1.  Bảo Việt không chịu trách nhiệm bồi thường nếu tổn thất xảy ra do các nguyên nhân sau:

 • Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc Người thừa hành
 • Tàu không đủ khả năng hoạt động
 • Vi phạm lệnh cấm của nhà chức trách, hoạt động ngoài phạm vi quy định, vi phạm nghiêm trọng luật lệ giao thông, hoạt động kinh doanh trái phép
 • Do cũ kỹ hay hao mòn tự nhiên
 • Mắc cạn do ảnh hưởng của thủy triều
 • Thuyền trưởng, máy trưởng không có bằng theo quy định (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản)
 • Tàu không được neo buộc chắc chắn, không có thuyền viên trực trông tàu
 • Tai nạn xảy ra do thuyền trưởng, máy trưởng say rượu, bia, ma túy hoặc chất kích thích tương tự khác

2.  Bảo Việt không chịu trách nhiệm đối với những chi phí có liên quan dưới đây, dù những chi phí đó do những rủi ro được bảo hiểm gây ra:

 • Chi phí liên quan đến việc chậm trễ của tàu
 • Cạo hà, sơn lườn và đáy tàu
 • Lương và các khoản phụ cấp/trợ cấp lương của thủy thủ đoàn, trừ trường hợp tổn thất chung
 • Đưa tàu đến nơi sửa chữa
 • Thu thập hồ sơ khiếu nại
 • Tiền cước vận chuyển hay cho thuê tàu
   

3.  Bảo Việt không chịu trách nhiệm bồi thường mọi hư hỏng, mất mát hoặc tổn thất liên quan tới tiền mặt, các loại giấy tờ có giá, kim loại quý, đá quý, đồ vật quý hiếm hoặc các tài sản không cần thiết cho một chuyến đi thông thường.

4.  Bảo Việt không chịu trách nhiệm bồi thường mọi hư hỏng, mất mát và tổn thất hoặc những chi phí phát sinh do rủi ro chiến tranh hoặc những rủi ro tương tự chiến tranh.

HỒ SƠ BẢO HIỂM TÀU THỦY

 

Bảo hiểm Bảo Việt – Nhà bảo hiểm số 1 Việt Nam

Giữa vô vàn lựa chọn, chúng tôi cám ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.