Nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm là gì?

Nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm là gì?

Nguyên tắc bảo hiểm (Indemnity) là nguyên tắc trong bảo hiểm trong đó người bảo hiểm phải đảm bảo đem lại quyền lợi tài chính như ban đầu (trước khi tổn thất xảy ra) cho người được bảo hiểm. Theo đó, các bên không được trục lợi.

Nguyên tắc bồi thường quy định người được bảo hiểm không thể nhận nhiều hơn số tài sản mà bạn thân bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường cũng chỉ xảy ra khi phát sinh có thiệt hại do bảo hiểm gây ra hoặc có quy định trong bảo hiểm.

Nguyên tắc bồi thường bao gồm nguyên tắc bồi thường bảo hiểm tài sản và nguyên tắc bồi thường bảo hiểm trách nhiệm quân sự. Ngoài ra các loại hình bảo hiểm khác hoặc nghiệp vụ bảo hiểm con người không được áp dụng.

Các lưu ý về nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Khi sử dụng nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

Người được nhận bảo hiểm có quyền nhận tiền bồi thường từ nhiều hợp đồng bảo hiểm đến từ nhiều công ty khác nhau hoặc cùng một công ty. Tuy nhiên, tổng số tiền bồi thường khách hàng nhận không được vượt quá giá trị tài sản đã tổn thất.
Ngoài ra, người tham gia bảo hiểm có thể nhận bồi thường từ một bên thứ 3 nào khác. Chẳng hạn từ bên trực tiếp gây ra thiệt hại cho mình như người đã điều khiển ô tô va vào mình. Tuy nhiên, tổng số tiền nhận từ bên thứ 3 và công ty bảo hiểm cũng không thể vượt quá tổng tài sản tổn thất. Do đó, nếu người được bảo hiểm đã nhận tiền từ công ty bảo hiểm thì quyền đòi tiền bên thứ 3 phải do công ty chịu trách nhiệm.
Thời gian phát sinh hiệu lực bồi thường
Sau khi người tham gia hoàn thành thủ tục giao kết và đóng đủ phí thì bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực. Ngoài ra, người được bảo hiểm xảy ra tổn thất trước khi đóng đủ phí thì họ vẫn được hưởng chế độ theo nguyên tắc bảo hiểm. Điều này xảy ra nếu họ đã có văn bản thoả thuận về việc nợ phí bảo hiểm với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, người tham gia cũng phải có giấy tờ chứng minh hợp đồng bảo hiểm đã được hoàn tất thủ tục và đã đóng đủ phí.

Trong trường hợp bạn xảy ra vấn đề khi đã hết hạn bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ thực hiện bồi thường cho bạn. Nhưng bạn chưa hoàn tất việc đóng phí bảo hiểm và trong thời gian gia hạn ấy công ty vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường đã nêu trong bảo hiểm.

Dĩ nhiên, bên mua bảo hiểm phải hoàn tất mọi khoản phí cho đến khi hết thời gian gia hạn đã quy định trong các điều khoản bảo hiểm.

Bản chất của nguyên tắc bồi thường

Bản chất của bồi thường là đảm bảo đem lại những giá trị tương đương để thay thế cho những tổn thất, thiệt hại và hư hỏng. Do đó, nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm cam kết khôi phục lại trạng thái bạn đầu cho người tham gia với mong muốn cuộc sống của họ không bị ảnh hưởng về cả tinh thần và vật chất.

Theo đó, khi có tổn thất người bảo hiểm phải bồi thường thế nào đó để người được bảo hiểm khôi phục lại như ban đầu, có thể là trích tiền quỷ bảo hiểm kết hợp với đòi tiền bồi thường của bên gây ra tổn thất.  Nhưng mọi thứ vẫn đảm bảo đúng với nguyên tắc bảo hiểm.

Mức bồi thường phải bằng với mức thiệt hại tài chính thực tế, không lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Ý nghĩa của nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Nguyên tắc bồi thường có ý nghĩa rất quan trọng. Phần lớn, nó bảo vệ cho người bị hại. Do đó, bảo hiểm phi nhân thọ thường được áp dụng hơn bảo hiểm nhân thọ.

Trong trường hợp bồi thường mà số tiền quá ít hoặc không đủ so với tổ thất thì không thể giúp người dân khôi phục lại được đời sống kinh tế và sản xuất. Và điều này không đúng với mục đích của bảo hiểm.
Trên thực tế, nhiều công ty bảo hiểm đã quy định mức bù đắp bảo hiểm có thể thấp hơn giá trị thiệt hại của người được bảo hiểm. Điều này nhằm khuyến khích và nhắc nhở bạn có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ tài sản của mình.
Bên cạnh đó, bảo hiểm chỉ nhằm bồi thường những tổn thất cho người tham gia, không hứa hẹn sẽ tạo ra cơ hội kiếm lời hoặc cơ hội nâng cao kinh tế. Ngoài ra, những giá trị mới hoặc lợi ích chưa có trước khi xảy ra thiệt hại cũng không được bảo hiểm hỗ trợ.

Lưu ý:

  • Các bên phải trung thực làm theo nguyên tắc bồi thường, không được trục lợi hoặc có ý định trục lợi.
  • Bên cung cấp và bên mua bảo hiểm không được thực hiện giao kết bảo hiểm trên mức giá trị tài sản giá trị bị mất mát.
  • Bạn sẽ không lời hơn sau khi được bồi thường nên đừng lợi dụng nguyên tắc này mà gây ra những hành động đáng tiếc.

Nguồn: Sưu tầm Internet

Đăng Kí Tư Vấn