Bảo hiểm trách nhiệm

LÝ DO CHỌN BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BẢO VIỆT

Bảo hiểm trách nhiệm sẽ là công cụ hiệu quả bảo vệ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Bảo hiểm trách nhiệm – một giải pháp giúp doanh nghiệp an tâm

Tất cả các doanh nghiệp đều có trách nhiệm pháp lý đối với khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng, Nếu bên thứ ba chịu thiệt hại về tài sản hay thương tật do sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể phải chịu trách nhiệm. Ngoài việc chi trả bồi thường, doanh nghiệp còn bị ảnh hưởng không nhỏ về thời gian, uy tín thương hiệu và chi phí pháp lý liên quan.

 

Hỗ trợ

24/7

 

​​​​​​

Bồi thường trong vòng

10-15 ngày

 

Tối ưu

Chi phí

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Đối tượng bảo hiểm: Các doanh nghiệp trong lĩnh vực bắt buộc phải mua ( 09 lĩnh vực )

Các doanh nghiệp muốn an tâm và được bảo vệ khi có phát sinh kiện tụng

Brochure sản phẩm: Vui lòng tham khảo tại đây

Quy tắc bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

Giấy yêu cầu bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

Bảo hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với những thương tật, ốm đau bất ngờ về người và/hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản của bên thứ ba xảy ra do hàng hóa được bán ra, cung cấp, sửa chữa, thay thế hay được xử lý hoặc giải quyết bởi Người được bảo hiểm và có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm.

Quy tắc bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

Giấy yêu cầu bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

Phí bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm :

Bảo hiểm Bảo Việt sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:

1. Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho:

Thương tật bất ngờ đối với hoặc ốm đau của bất kỳ người nào.

Thiệt hại hoặc tổn thất bất ngờ đối với tài sản gây nên bởi bất kỳ hàng hoá do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay đổi, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ qui định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.

2. Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng

Mà Người được bảo hiểm phải trả cho bên nguyên đơn

Phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Việt có liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường và được bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG

Bảo hiểm Trách Nhiệm Công Cộng bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với thương tật, ốm đau bất ngờ về người và/hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản của bên thứ ba phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm.

Quy tắc bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

Giấy yêu cầu bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

Phí bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm công cộng :

Bảo hiểm Bảo Việt sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:

1. Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả tiền bồi thường cho:

Thương tật bất ngờ đối với hoặc ốm đau của bất kỳ người nào.

Những thiệt hại hoặc tổn thất bất ngờ đối với tài sản, phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.

2. Tất cả các khoản chi phí và phí tổn kiện tụng:

Mà Người được bảo hiểm phải trả cho bên nguyên đơn.

Phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Việt có liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và phù hợp với các quy định trong Quy tắc bảo hiểm.

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Bảo hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân hành nghề chuyên môn (gồm: Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh (DPI), Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư (LPI), Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Môi giới bảo hiểm (PI), Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp vận hành cảng (MTO), Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp của Thủ kho (Warehouseman’s liability), Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp của kế toán / kiểm toán; kiến trúc sư và kỹ sư; công chứng, vv…) đối với trách nhiệm pháp lý phát sinh phải bồi thường cho khách hàng của mình do những lỗi, sơ xuất về chuyên môn.

Quy tắc bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

Giấy yêu cầu bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

Phí bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

 Mọi chi tiết, xin Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0949 301 539

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CHUNG

Quy tắc bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

Giấy yêu cầu bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

Phí bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP CHO KIẾN TRÚC SƯ, KỸ SƯ TƯ VẤN

1. Đối tượng được bảo hiểm trách nhiệm : 

Bồi thường cho Người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba.

2. Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm :

Căn cứ vào các điều kiện, điều khoản, các điểm loại trừ và giới hạn trách nhiệm bảo hiểm,  Người bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba cho bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba khi đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

Các chi phí khiếu nại và các khoản chi phí và phí tổn được Người được bảo hiểm chấp thuận

Thương tật con người, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại công trình xây dựng phát sinh từ các hành vi bất cẩn, sai sót hoặc sơ suất do Người được bảo hiểm phạm phải hoặc (có thể) sơ ý phạm phải hoặc bị buộc là phạm phải trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn hồi tố

Phát sinh trong quá trình của Người được bảo hiểm với tư cách là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám đốc giám sát thi công thực hiện công việc thuộc chức năng nghề nghiệp chuyên môn

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

BH trách nhiệm người sử dụng lao động : Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất và chi phí liên quan đến thương tật của Người lao động đã có giao kết Hợp đồng lao động hoặc thử việc với Người được bảo hiểm cũng như những chi phí khác mà Người được bảo hiểm phải chi trả.

Quy tắc bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

Giấy yêu cầu bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

Phí bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

THỦ TỤC THAM GIA

Khách hàng điền đầy đủ thông tin trong Giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu của Bảo Việt ).

Khách hàng lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế cũng như khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Cung cấp các giấy tờ cần thiết (nếu có)

Bảo Việt cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho khách hàng.

THỦ TỤC KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG

Khi xảy ra tổn thất, Người được bảo hiểm ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tổi đa thiệt hại

Thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất

Thông báo cho Bảo Việt theo Hotline 24/7: 1900 55 88 99

 

 

 

Bảo hiểm Bảo Việt – Nhà bảo hiểm số 1 Việt Nam

Giữa vô vàn lựa chọn, chúng tôi cám ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.