Bảo hiểm rủi ro hỗn hợp

LÝ DO CHỌN BẢO HIỂM RỦI RO HỔN HỢP BẢO VIỆT

Với mong muốn cung cấp phạm vi bảo vệ toàn diện dành cho doanh nghiệp, Bảo hiểm rủi ro hỗn hợp của Bảo hiểm Bảo Việt bao gồm nhiều chương trình bảo hiểm được cập nhật theo nhu cầu của các doanh nghiệp.

Hỗ trợ
24/7

Bồi thường trong vòng
10-15 ngày

Tối ưu
Chi phí

Bảo hiểm văn phòng trọn gói.

Bảo hiểm văn phòng trọn gói là lựa chọn bảo vệ đầy đủ và trọn vẹn nhất cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm:

Bảo hiểm Tài sản: bồi thường cho các thiệt hại vật chất xảy ra cho tòa nhà văn phòng và tài sản bên trong như trang thiết bị, máy văn phòng...
Bảo hiểm Tiền: bồi thường cho tổn thất tiền (phiếu tiền mặt ngân hàng, séc, lệnh chuyển tiền...) trong quá trình vận chuyển nội địa và tại địa điểm bảo hiểm.

Bảo hiểm Trách nhiệm: bảo hiểm cho những trách nhiệm pháp lý của Người được Bảo hiểm đối với thiệt hại tài sản hay thương tật thân thế đối với bên thứ ba (Bảo hiểm trách nhiệm công cộng) và/hoặc với các thiệt hại gây ra cho tòa nhà hoặc tài sản bên trong (Bảo hiểm trách nhiệm người thuê nhà).
Bảo hiểm Tai nạn thương tật: để đảm bảo tài chính cho doanh nghiệp và người lao động trước những rủi ro thương tật do tai nạn, ốm đau, bệnh tật

 

Bảo hiểm mọi rủi ro tiền.

Bảo hiểm mọi rủi ro tiền (Money all risks): cung cấp phạm vi bảo vệ toàn diện cho doanh nghiệp trước các tổn thất về Tiền (phiếu tiền mặt ngân hàng, séc, lệnh chuyển tiền...) trong quá trình vận chuyển nội địa và tại địa điểm bảo hiểm.

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu, doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn các chương trình bảo hiểm phù hợp khác như:

  • Bảo hiểm lòng trung thực
  • Bảo hiểm bảng hiệu điện tử
  • Bảo hiểm trộm cướp
  • Bảo hiểm giải thưởng Golf
  • Bảo hiểm xe bọc thép; …

HỒ SƠ BẢO HIỂM RỦI RO HỔN HỢP 

Giấy yêu cầu bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

Giấy yêu cầu bảo hiểm tiền

Giấy yêu cầu bảo hiểm Giải thưởng Golf (Tiếng Anh)

Giấy yêu cầu bảo hiểm lòng trung thành (Tiếng Anh)

 

Bảo hiểm Bảo Việt – Nhà bảo hiểm số 1 Việt Nam

Giữa vô vàn lựa chọn, chúng tôi cám ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.