Bảo hiểm kỹ thuật

LÝ DO CHỌN GÓI BẢO HIỂM KỸ THUẬT BẢO VIỆT

Bảo hiểm Mọi rủi ro xây dựng/ lắp đặt Giải pháp bảo hiểm cho các nhà đầu tư, nhà thầu và nhà thầu phụ.

Giải pháp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư, chủ thầu

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng bảo vệ chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan trước các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ, xảy ra đối với công trình xây dựng/ lắp đặt, máy móc thiết bị,…. Và trách nhiệm bồi thường theo luật định đối với các thương tổn về thân thể và thiệt hại tài sản cho bên thứ ba.

Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt được thiết kế để bảo hiểm cho những rủi ro gắn liền với việc xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị, lắp đặt thi công nội thất văn phòng. Người được bảo hiểm có thể là chủ sở hữu máy móc, thiết bị hoặc là các nhà thầu phụ trách việc xây dựng lắp đặt.

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng/ lắp đặt cũng là một giải pháp giúp cho quý khách hàng tuân thủ theo quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 119/2015/NĐ-CP và Thông tư số 329/2016/TT-BTC về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Công trình xây dựng

Hỗ trợ
24/7

Bồi thường trong vòng
10-15 ngày

Tối ưu
Chi phí

THÔNG TIN CHUNG

Đối tượng tham gia: bao gồm tất cả các công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp…các công trình có sử dụng xi măng, bê tông, dễ chịu tác động tổn thất từ các tác nhân bên ngoài như động đất, bão lốc, lũ lụt, sét đánh…

Các công trình xây dựng bao gồm cả các hạng mục lắp đặt nhưng giá trị bảo hiểm xây dựng lớn hơn 50% tổng giá trị hạng mục công trình

Quy tắc bảo hiểm xây dựng: Vui lòng tham khảo tại đây

Quy tắc bảo hiểm lắp đặt: Vui lòng tham khảo tại đây

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Công ty Bảo hiểm Bảo Việt sẽ bồi thường cho mọi tổn thất liên quan đến công việc xây dựng/ lắp đặt, tổn thất của trang thiết bị xây dựng, máy móc xây dựng, thiệt hại về tài sản hoặc thương tật đối với con người gây ra cho bên thứ ba trong khi tiến hành công việc xây dựng.

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Chủ đầu tư: Là người chủ của công trình xây dựng.

Nhà thầu: Người ký kết hợp đồng xây dựng với Chủ đầu tư, thông thường gọi là Nhà thầu chính

Các nhà thầu phụ: là các bên không ký hợp đồng trực tiếp với Chủ đầu tư chính mà họ chỉ ký kết hợp đồng làm thuê với Nhà thầu chính.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Bao gồm tất cả các công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp…các công trình có sử dụng xi măng, bê tông, dễ chịu tác động tổn thất từ các tác nhân bên ngoài như động đất, bão lốc, lũ lụt, sét đánh…

Các công trình xây dựng bao gồm cả các hạng mục lắp đặt nhưng giá trị bảo hiểm xây dựng lớn hơn 50% tổng giá trị hạng mục công trình.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Phần I: bảo hiểm cho thiệt hại vật chất đối với công trình xây dựng ( Bồi thường cho những tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước được do những rủi ro không bị loại trừ nêu trong đơn Bảo hiểm xây dựng/lắp đặt như: Cháy, nổ, lũ lụt, sóng thần, động đất, trộm cướp, tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sơ suất,…)

Phần II: bảo hiểm cho thiệt hại về tài sản hoặc thương tật thân thể đối với bên thứ ba (Bồi thường cho người được bảo hiểm về trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải trả cho Bên thứ ba đối với những tổn hại vật chất bất ngờ hay thương tật bất ngờ gây ra cho Bên thứ ba).

PHẠM VI LOẠI TRỪ

Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt dựa trên cơ sở mọi rủi ro và những rủi ro không được bảo hiểm được loại trừ cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm:

 • Chiến tranh, phản ứng hạt nhân v.v…
 • Tổn thất mang tính hậu quả
 • Những chi phí thay thế, sữa chữa, chỉnh lý khuyết tật của vật liệu,  tay nghề kém
 • Hao mòn và các loại trừ cụ thể khác trong hợp đồng bảo hiểm

THỜI HẠN BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH

Thông thường bảo hiểm có hiệu lực từ khi công trình khởi công.

Hợp đồng bảo hiểm kết thúc thời hạn khi công trình hoàn thành và được bàn giao hoặc đưa vào sử dụng, nhưng chậm nhất không vượt quá ngày ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Nếu người được bảo hiểm yêu cầu, thời hạn bảo hiểm có thể mở rộng cho cả thời gian bảo hành của công trình, tối đa 24 tháng.

PHÍ BẢO HIỂM

Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí x Giá trị công trình

 

Hỗ trợ dịch vụ 24/7, xin Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0949 301 539

MỨC KHẤU TRỪ

Là số tiền mà người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm.

CÁC RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Nhóm rủi ro thiên tai:

 • Cháy, nổ
 • Thiên tai: bão, lũ, động đất…
 • Lỗi trong quá trình lắp đặt
 • Giai đoạn chạy thử
 • Va chạm với các vật thể bên ngoài
 • Thương tật cá nhân hoặc ốm đau đối với bên thứ ba bị gây ra bởi công việc lắp đặt
 • Rủi ro gây ra bởi con người trên công trường.
 • Thiếu kinh nghiệm, kỹ năng, bất cẩn.
 • Trộm cắp, hành động ác ý, phá hoại.
 • Vận chuyển nguyên vật liệu.
 • Lỗi thiết kế, lỗi vận hành.

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Giấy chứng nhận bảo hiểm;

Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba;

Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;

Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền;

Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba;

Các giấy tờ khác theo yêu cầu của bảo Hiểm Bảo Việt (nếu có).

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm

Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của Bảo Việt là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày.

Trường hợp từ chối bồi thường, Bảo Việt phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

 

 

 

Bảo hiểm Bảo Việt – Nhà bảo hiểm số 1 Việt Nam

Giữa vô vàn lựa chọn, chúng tôi cám ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.