Bảo Hiểm Bảo Lãnh

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giới thiệu chung

Là đơn vị Phi nhân thọ dẫn dắt thị trường bảo hiểm và là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng việc đa dạng hóa các sản phẩm để đem đến phương thức bảo vệ tốt nhất cho khách hàng là lẽ sống của một doanh nghiệp bảo hiểm trong thời đại ngày nay.

Xây dựng là một ngành nghề tiềm ẩn nhiều rủi ro. Suy thoái kinh tế, khó khăn trong việc tìm kiếm lao động, thiếu hụt nguyên vật liệu, sự cố với các máy móc thiết bị xây dựng hay các vấn đề phát sinh khác có thể khiến cho các nhà thầu phá sản dẫn đến các dự án bị ngừng trệ. Thấu hiểu gánh nặng và chia sẻ những lo âu của nhà thầu cũng như của chủ đầu tư, Bảo hiểm Bảo Việt đem đến giải pháp bảo vệ tối ưu nhằm cung cấp các giải pháp đảm bảo cho dự án xây dựng với sản phẩm Bảo hiểm Bảo lãnh (Surety Bond Insurance).

Những quyền lợi nổi trội của sản phẩm

Đối với nhà thầu

- Cung cấp thư bảo lãnh theo yêu cầu bắt buộc đối với các dự án xây dựng lắp đặt với một mức phí hợp lý

- Không làm giảm hạn mức tín dụng của nhà thầu đối với ngân hàng

- Không cần ký quỹ hoặc tỷ lệ ký quỹ thấp, qua đó giúp giải phóng dòng tiền

Đối với chủ đầu tư

- Đảm bảo dự án được hoàn thành và bảo vệ khả năng tài chính của chủ đầu tư

- Bảo Việt hoạt động như một đơn vị độc lập để theo dõi tiến độ của dự án và năng lực của nhà thầu

Khách hàng

- Các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt

- Các doanh nghiệp phát triển hạ tầng

- Các doanh nghiệp thiết kế và thi công nội thất.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh của Bảo Việt đem đến những loại hình bảo lãnh giúp bảo vệ toàn diện cho nhà thầu cũng như chủ đầu tư trong lĩnh vực xây dựng

Bảo lãnh dự thầu

Bảo lãnh dự thầu bảo đảm cho chủ đầu tư với những rủi ro có thể xảy ra khi nhà thầu đã trúng thầu nhưng không ký kết hợp đồng, hoặc việc nhà thầu rút khỏi danh sách dự thầu trong khi thời gian đấu thầu vẫn còn hiệu lực

Bảo lãnh tiền tạm ứng

Bảo lãnh tiền tạm ứng bồi thường tổn thất phát sinh do nhà thầu không trả lại tiền tạm ứng hoặc không trả lại nguyên vật liệu tạm ứng khi nhà thầu không thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với chủ đầu tư

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng bảo đảm cho quyền lợi của chủ đầu tư đối với các tổn thất xảy ra khi nhà thầu không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng

Bảo lãnh bảo hành

Bảo lãnh bảo hành đảm bảo cho các nghĩa vụ bảo trì, bảo hành của nhà thầu trong thời gian bảo hành