Bảo Việt An Gia

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Với sản phẩm Bảo Việt An Gia, bạn và gia đình sẽ thực sự yên tâm bởi mục tiêu của chúng tôi là  “Chăm sóc sức khỏe của bạn”

Sản phẩm Bảo Việt An Gia mang đến cho bạn 5 chương trình bảo hiểm sức khỏe với những quyền lợi nổi trội, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn và gia đình.

- Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 454.000.000 đồng/người/năm

- Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký

- Tùy ý lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh

- Dịch vụ bảo lãnh thanh toán viện phí rộng khắp tại hơn 150 bệnh viện, phòng khám hàng đầu trên cả nước (danh sách chi tiết xem tại đây)

  • Đối tượng bảo hiểm: Mọi công dân và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến 60 tuổi, tái tục đến 65 tuổi
  • Phạm vi lãnh thổ: Việt Nam
  • Quyền lợi bảo hiểm chính: Điều trị nội trú do ốm đau, bênh tật, tai nạn  bao gồm cả biến chứng thai sản
  • Quyền lợi bảo hiểm bổ sung:

- Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn bao gồm cả biến chứng thai sản

- Bảo hiểm Tai nạn cá nhân

- Bảo hiểm Sinh mạng

- Bảo hiểm Nha khoa

- Bảo  hiểm Thai sản

  • Thủ tục tham gia:

- Kê khai yêu cầu bảo hiểm đầy đủ và trung thực

- Trẻ em tham gia theo bố/mẹ: Chương trình không được cao hơn chương trình bảo hiểm của bố/mẹ và phải có giấy khai sinh kèm theo.

- Tất cả các quyền lợi bảo hiểm sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm.

Quy tắc bảo hiểm Bảo Việt An Gia

BẢNG BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẢO VIỆT AN GIA

Ban hành theo QĐ số 4542/QĐ-BHBV ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

QUY ĐỊNH ĐỒNG CHI TRẢ ĐỐI VỚI TRẺ EM TỪ 15 NGÀY TUỔI ĐẾN 3 TUỔI

Tỷ lệ áp đồng chi trả : 70/30 (Bảo Việt chi trả 70%, Người được bảo hiểm tự chi trả 30%)Qui định này không áp dụng trong trường hợp Người được bảo hiểm  khám và điều trị tại các cơ sở y tế/bệnh viện công lập ( trừ các khoa điều trị tự nguyện/điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện công lập)

BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BẢO VIỆT AN GIA 

Ban hành theo QĐ số 4542/QĐ-BHBV ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

QUY ĐỊNH ĐỒNG CHI TRẢ ĐỐI VỚI TRẺ EM TỪ 15 NGÀY TUỔI ĐẾN 3 TUỔI

Tỷ lệ áp đồng chi trả : 70/30 (Bảo Việt chi trả 70%, Người được bảo hiểm tự chi trả 30% )Qui định này không áp dụng trong trường hợp Người được bảo hiểm  khám và điều trị tại các cơ sở y tế/bệnh viện công lập ( trừ các khoa điều trị tự nguyện/điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện công lập)

TÀI LIỆU, BIỂU MẪU.

 

Bảo hiểm Bảo Việt – Nhà bảo hiểm số 1 Việt Nam

Giữa vô vàn lựa chọn, chúng tôi cám ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.