Bảo Hiểm Tai Nạn

BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24

LÝ DO CHỌN GÓI BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24 BẢO VIỆT

Bảo hiểm tai nạn 24/24 – Bảo vệ con người mọi thời điểm

Bảo hiểm tai nạn 24/24 là gì?

“Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 (hay còn thường gọi là bảo hiểm tai nạn cá nhân) là một sản phẩm mà nhà bảo hiểm sẽ chi trả tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với các trường hợp rủi ro tai nạn trong sinh hoạt, lao động và đi lại dẫn đến thương tật thân thể hoặc chết cho Người được bảo hiểm và xảy ra ngoài sự kiểm soát của Người được bảo hiểm.. Đổi lại người được bảo hiểm (hay người tham gia bảo hiểm) phải nộp phí bảo hiểm khi họ ký kết hợp đồng.”

Bảo hiểm tai nạn 24/24 góp phần ổn định cuộc sống cho người tai nạn và gia đình họ, đặc biệt là đối với những người chưa tham gia loại hình bảo hiểm này hoặc đã tham gia nhưng được chi trả hoặc trợ cấp quá ít.

 

 

Hỗ trợ

24/7

 

 

 

Bồi thường trong vòng

10-15 ngày

 

 

 

Tối ưu

Chi phí

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

  • Tuổi tham gia: Công dân Việt Nam từ đủ 1 tuổi đến 70 tuổi và người nước ngoài học tập, làm việc công tác tại Việt Nam
  • Không áp dụng cho người đang bị bệnh thần kinh.
  • Không áp dụng cho người đang bị bệnh tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
  • Brochure sản phẩm: Vui lòng tham khảo tại đây
  • Quy tắc bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây
  • Bảng tỷ lệ thương tật: Vui lòng tham khảo tại đây

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24

- Bảo hiểm Bảo Việt chi trả bồi thường cho các trường hợp như sau:

- Trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Việt sẽ trả 100% tiền bảo hiểm trên hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành của Bộ tài chính.

- Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ được Bảo Việt thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình điều trị, nhưng không quá bảng tỷ lệ thương tật.

- Trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 365 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm tử vong do hậu quả của vụ tai nạn đó, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận với số tiền đã trả trước đó.

- Trường hợp người được bảo hiểm bị mất tích, và có quyết định của Tòa án có thẩm quyền về việc tuyên bố người được bảo hiểm mất tích do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm
- Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc tàn tật có sẵn của người được bảo hiểm hoặc do điều trị tương tật không kịp thời theo chỉ định của bác sĩ hoặc không theo chỉ dẫn, chỉ định của bệnh viện/ cơ sở y tế, thì Bảo hiểm Bảo Việt chi trả tiền bảo hiểm thương tật do hậu quả của tai nạn trước thời điểm bị trầm trọng hơn như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý.

BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24 CHI TRẢ NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM MỨC BỒI THƯỜNG
1. Tử vong/Thương tật toàn bộ  Chi trả 100% số tiền bảo hiểm.
2. Thương tật bộ phận vĩnh viễn Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật và tối đa không quá số tiền bảo hiểm.
3. Thương tật bộ phận tạm thời: Bồi thường chi phí điều trị thực tế nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật được quy định tại Quy tắc bảo hiểm.
4. Trong vòng 365 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn, NĐBH bị tử vong – Trường hợp 1: nếu người được bảo hiểm chưa được chi trả chi phí y tế, Bảo Việt sẽ bồi thường 100% số tiền bảo hiểm.
– Trường hợp 2: Nếu người được bảo hiểm đã được Bảo Việt thanh toán 1 phần chi phí y tế phát sinh. Bảo Việt sẽ thanh toán phần chênh lệch giữa STBH với phần đã trả trước đó.

Bảng tỷ lệ thương tật: Vui lòng tham khảo tại đây

PHÍ BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24

Phí bảo hiểm/người/năm = số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí bảo hiểm

MỨC TRÁCH NHIỆM (VNĐ/Người) Phí/người/Năm (VNĐ) Phí/người/Năm (VNĐ)
Phí áp dụng cho đơn bảo hiểm tham gia với số lượng 20 người Phí áp dụng cho đơn bảo hiểm tham gia với số lượng trên 50 người
30.000.000 68.000 50.000
40.000.000 90.000 66.000
50.000.000 113.000 83.000
60.000.000 135.000 99.000
70.000.000 158.000 116.000
80.000.000 180.000 132.000
90.000.000 203.000 149.000
100.000.000 225.000 165.000
110.000.000 372.000 273.000
120.000.000 405.000 297.000
130.000.000 439.000 322.000
140.000.000 473.000 347.000
150.000.000 507.000 372.000
160.000.000 720.000 528.000
170.000.000 765.000 561.000
180.000.000 810.000 594.000
190.000.000 855.000 627.000
200.000.000 900.000 660.000
QUY TẮC BẢO HIỂM Qui tắc bảo hiểm tan nạn cá nhân (Ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-BHBV ngày 21/08/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt)
ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG Mở rộng tùy từng trường hợp
BIỂU PHÍ NGẰN HẠN 40% Chỉ áp dụng giảm phí cho nhóm từ trên 50 người
3 tháng
6 tháng 70% Chỉ áp dụng giảm phí cho nhóm từ trên 50 người
9 tháng 85% Chỉ áp dụng giảm phí cho nhóm từ trên 50 người

 

BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24 NÊN MUA CHO NHỮNG AI?

- Công nhân, kỹ sư xây dựng. (Bảo hiểm bắt buộc đối với công nhân xây dựng theo Thông tư 329/2016 – Bộ Tài chính).

- Công nhân Nhà máy/xưởng sản xuất.

- Công việc có nguy cơ cao về an toàn lao động.

- Shipper, các công việc nguy cơ cao về Tai nạn giao thông.

- Bảo hiểm tai nạn Học sinh, sinh viên.

- Quy tắc bảo hiểm: Vui lòng tham khảo tại đây

PHẠM VI BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24

- Chết do tai nạn

- Thương tật thân thể do tai nạn

- Mất tích do tai nạn

- Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp

- Brochure sản phẩm tai nạn 24/24: Vui lòng tham khảo tại đây

- Brochure sản phẩm tai nạn an tâm toàn diện: Vui lòng tham khảo tại đây

LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

- Hành động cố ý gây tai nạn của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (trừ trường hợp người thừa kế là trẻ em dưới 14 tuổi).

- Vi phạm quy định, pháp luật, nội quy của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức xã hội.

- Bị ảnh hưởng trực tiếp do sử dụng rượu bia, ma tuý và các chất kích thích tương tự khác.

- Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Các hoạt động hàng không.

- Tham gia đánh nhau trừ khi đó là hành động tự vệ.

- Cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật.

- Động đất, núi lửa, chiến tranh, nội chiến,đình công, khủng bố.

THỦ TỤC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm tai nạn

- Khi yêu cầu Bảo hiểm Bảo Việt trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho Bảo hiểm Bảo Việt các giấy tờ sau đây trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày người được bảo hiểm điều trị ổn định, ra viện hoặc chết :

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

- Giấy chứng nhận bảo hiểm (hoặc bản sao trích danh sách người được bảo hiểm).
- Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn.

- Các chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị : Giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu mổ, đơn thuốc, hóa đơn thanh toán chi phí y tế .

- Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được bảo hiểm chết).

- Ghi chú: Người được bảo hiểm có thể điều trị tai nạn tại bất kỳ bệnh viện, phòng khám nào. Miễn là các phòng khám, bệnh viện đó có đăng ký và giấy phép hoạt động hợp lệ theo quy định của Bộ Y Tế.

Chi trả tiền bảo hiểm

- Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Số tiền bảo hiểm được trả cho người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được uỷ quyền.

- Trường hợp người được bảo hiểm, người được uỷ quyền hoặc người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các quy định trong Điều khoản này, Bảo hiểm Bảo Việt có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vị phạm.

- Hướng dẫn hồ sơ bồi thường: Vui lòng tham khảo tại đây

         Mọi chi tiết, xin Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0949 301 539

 

 

Bảo hiểm Bảo Việt – Nhà bảo hiểm số 1 Việt Nam

Giữa vô vàn lựa chọn, chúng tôi cám ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.